Deel 3

Deze aflevering heeft als titel ‘Veranderende bevolking’. De komst van groepen immigranten vanaf de jaren 60 zet het samenleven in buurten onder druk. Opbouwwerkers proberen migranten te betrekken bij bewonersorganisaties en ondersteunen zelforganisatie van migranten. Ze proberen een verstandhouding te bewerkstelligen tussen oude en nieuwe bewoners.