Over Opbouwwerk in Rotterdam

De website Opbouwwerk in Rotterdam biedt een terugblik op de recente sociale geschiedenis van Rotterdam en op de rol van het opbouwwerk daarin.

De site wordt gaandeweg geproduceerd in de periode 2016-2020. De laatste aflevering verschijnt najaar 2020.

Bij het documenteren van de historie kan ik als redacteur putten uit mijn ervaring met opbouwwerk in de periode 1980-1995 als voormalig directeur van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam IOR en coördinator opbouwwerk van het RIO. De reconstructie van de historie baseer ik zo veel mogelijk op documenten.

De redactie wordt begeleid door meelees-groepen en kritisch commentaar van de oud opbouwwerkers Nel ten Boden, Ton Huiskens, Johan Janssens, Jan Vaessen en Rieks Westrik.

De website is ontwikkeld door Lindenburg – IT-Plus (Erik Lindenburg).

Actiefoto: Aktiegroep Oude Westen