Over Opbouwwerk in Rotterdam

De website Opbouwwerk in Rotterdam biedt een terugblik op de recente sociale geschiedenis van Rotterdam en op de rol van het opbouwwerk daarin.

Bij het documenteren van de historie kon ik als redacteur putten uit mijn ervaring met opbouwwerk in de periode 1980-1995 als directeur van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam IOR en coördinator opbouwwerk van het RIO.
Als partner van onderzoekbureau IGG Voogt, Wiertsema & van Veenen 1995-2006 deed ik praktijkonderzoek naar opbouwwerk-in-uitvoering.
De reconstructie van de historie is zo veel mogelijk gebaseerd op documenten.

De site werd gaandeweg geproduceerd in de periode 2016-2020 in samenwerking met opbouwwerkers van verschillende jaargangen.
De redactie werd begeleid door meeleesgroepen en kritisch commentaar van Jan Vaessen, Johan Janssens, Ton Huiskens, Nel ten Boden, Ed Gloudi, Mar Aalders, Driss Tabghi, Jan Maas, Fatima Lamkharrat, Frank Boerboom, Rieks Westrik, Petra van den Berg, Elske Geleedst, Corrie Kreuk, Lia Prins en Paul Steinmann.

De website is ontwikkeld door Lindenburg – IT-Plus (Erik Lindenburg).

Afbeelding Home page Willem Kars, Hard Werken 1980