Gemengde wijk leidt tot hogere waardering van buurtbewoners