Nr. 4 – Ton Huiskens
HET PLEIN
Verboden te schoppen, te slaan en te dreigen

De knok om het gebruik van het plein tussen groepen jongeren, kinderen en bewoners escaleert. Omwonenden proberen in samenwerking met het opbouwwerk en de politie grenzen te stellen en van het plein weer een veilige plek te maken voor iedereen.
Gezamenlijke uitgave van Rio en Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond.
Foto’s: Joop Reyngoud. 20 pg.’s, Rio 1993