Nr.6 – Petra van den Berg e.a.
OP DE TRAP
Portiekgesprekken in Het Oude Westen

In de multiculturele wijk ontstaan spanningen en irritaties in de portieken. Bewonersorganisatie en woningbouwcorporatie organiseren portiekgesprekken om de onderlinge contacten te verbeteren en afspraken te maken over het schoonmaken van het trappenhuis en het beperken van de overlast.
Met medewerking van Petra van den Berg, Osman Dogan, Cees de Lijster, Heleen van der Pijl, Matija Stanicic, Annemarie Sour, Anne van Veenen en bewoners van het Oude Westen.
Gezamenlijke uitgave van Rio, Stichting Volkswoningen, Aktiegroep Het Oude Westen en Projectbureau Sociale Vernieuwing.
Foto’s: Joop Reyngoud, 20 pg.’s, Rio 1993