Nr. 7 – Peter W. Voogt
IN DE BUURT
Participatie van migranten bij buurtbeheer

In een aantal Rotterdamse wijken zijn projecten opgezet om de deelname van Turkse en Marokkaanse bewoners aan activiteiten in de wijk te vergroten. Verschillende participatievormen passeren de revue en het belang van moskee- en zelforganisaties voor participatie en integratie wordt belicht.
Met medewerking van Angelina Adam, Müslüm Çelik, Fevzi Karaza en Hetty Zeegers.
Gezamenlijke uitgave van Rio, onderzoeksbureau IGG Rotterdam en Projectbureau Sociale Vernieuwing.
Foto’s: Joop Reyngoud, 24 pg.’s, Rio 1994