Nr.8 – Annemarie Sour, Anne van Veenen
OPZOOMERDAG
Samenlevingsopbouw in meervoud

Tweeëndertig wijken gaan acht uitdagingen aan: geveltuinen worden aangelegd, een wijkorkest treedt op en op de pleinen wordt een wijkdiner aangericht. Opbouwwerkers, vrijwilligers, een wijkagent en de voorman van een wijkonderhoudsploeg over Opzoomerdag als methode om bewoners te activeren en sociale netwerken te ontwikkelen.
Met medewerking van Addie Bergwerff, Harrie Claassen, Loes van Delft, Johan Janssens, Jet de Jonge, Jos Schreurs, Suat Tas, Lies Verheij, Thijs van Welie en Ben Van Zanten.
Gezamenlijke uitgave van Opzoomer Mee, Rio en Dienst Gemeentewerken Rotterdam.
Foto’s: Joop Reyngoud e.a., 32 pg.’s, Rio 1994