Nr. 9 – Anne van Veenen
ONZE STRAAT
Straatgroepen binden strijd aan met overlast en criminaliteit

Bewoners in Middelland-Zuid stellen zich te weer tegen de verpaupering van hun buurt. In samenwerking met opbouwwerk, wijkpastoraat, politie en beheerdiensten worden straatgroepen gevormd. De straat-aanpak leidt tot het opnieuw ontstaan van sociale samenhang.
Met medewerking van Petra Bakker, Peter Berntsen, Albert Schenk, Herman IJzerman, Hans Uijthoven, Veronique Vaarten, Hans Vos en bewoners van Middelland-Zuid.
Gezamenlijke uitgave van Rio Opzoomer Mee, Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en bewonersorganisatie Middelland.
Foto’s: Sjoerd Nicolaï, 28 pg.’s, Opzoomer Mee 1996