Aan de deelnemers van de opbouwwerk-reünie 5 oktober

Archieffoto Het Witte Paard (1935/1939)

 

Je hebt je opgegeven voor de opbouwwerk-reünie op dinsdag 5 oktober. Van harte welkom! Hierbij de bevestiging van je komst, het programma en enkele huishoudelijke mededelingen.

De reünie vindt plaats in restaurant/theater Het Witte Paard, Groene Zoom 245, Vreewijk Rotterdam. Parkeergelegenheid aanwezig. Tram 25 halte Groene Hilledijk.

Er hebben zich ruim 70 mensen opgegeven voor de bijeenkomst. De deelnemerslijst is toegevoegd.

Motto van de reünie is: van onderop, opbouwwerk forever. Zoals je begrijpt is daar over nagedacht. Een toelichting op dit motto vind je in het bijgevoegde statement.

Programma

Belangrijkste doel van de reünie is natuurlijk elkaar weer te ontmoeten. Vaak met gezamenlijke herinneringen aan bewogen praktijken in de afgelopen vijftig jaar van opbouwwerk en bewonersondersteuning.

Na een welkom om 14.00 uur door Ed Gloudi volgt een talkshow over verleden en heden van het opbouwwerk in Rotterdam. De presentatie is in handen van Ireen van der Lem en Arthur van Thiel.

Opbouwwerkers van verschillende generaties worden in een aantal rondes ondervraagd over ontwikkelingen in het werk, sociale veranderingen in de afgelopen jaren, dilemma’s en uitdagingen.  Daarbij passeren ook de wooncrisis en de nieuwe roep om bewonersparticipatie en zeggenschap de revue.

Een aantal mensen heeft de handschoen opgenomen en gaat de zeepkist op met een pleidooi voor nut en noodzaak van opbouwwerk in 2021.

En er is reflectie van gelouterde meedenkers uit de sociale sector.

De talkshow wordt omstreeks 16.00 uur afgesloten met een groepsfoto op het terras door Joop Reijngoud, de welbekende fotograaf die veel opbouwwerkers in beeld bracht voor brochures, Steiger enz.

Het programma wordt opgeluisterd met muzikale optreden van Nando Silva (muziekvriend van ‘Het Oude Bes’- oprichter Klaas Hekman) en Suzy Almade met prachtige Kaapverdiaanse liederen, Frank/Janine creatief ontregelaar en muzikant en Spoken Word artiest Natalie Dupon, docent met opbouwwerk-roots.  

De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en lopend buffet.

Praktisch

Inloop 13.00- 14.00 uur. Bij ingang vindt check plaats van QR code c.q. testbewijs en ID. NB zorg dat je op tijd aanwezig bent!

14.00 – 16.15 uur welkom, talkshow, zeepkist en discussie

16.15 uur groepsfoto

16.30 – 21.00 uur drankje en lopend buffet

We zien elkaar op dinsdag 5 oktober!

De reünie-commissie Addie Bergwerff, Ireen van der Lem, Ed Gloudi, Erik Lindenburg, Arthur van Thiel, Janwillem Springeling, Anne van Veenen, Rieks Westrik

 

Deelnemers

Aad van der Graaf
Aard Jan Voogd
ad Budel
Addie Bergwerff
Agnes Vaillant
Albert Schenk
Anda Noordhuis
Andre Ouwehand
Anne van Veenen
Anneke Vereijken
Antoinette Ypma
antonio silva
Arie van Zanten
Armand van Puyvelde
Arthur van Thiel
Bram Peper
Corrie Kreuk
Deanne Gozzi
Driss Tabghi
Ed de Meyer
Ed Gloudi
Elske Geleedst
Erik Lindenburg
Fouad Akka
Frank Boerboom
Frans Schermer
Freek Homan
gina thijsse
Hans de Vries
Hans Stenvert Kroese
herman IJzerman
Herman Lock
Hugo Mulder
ibrahim Elmaci
Ireen van der Lem
Jaap van den Berg
Jan Maas
jan vaessen
Jan van den Noort


Jan van Gaalen
janwillem springeling
Jet de Jonge
Johan Henderson
Johan Janssens
Joop Hofman
joop Reijngoud
Jurgen Groenenboom
Kees Bakker
Kor Kegel
Laurie Hermanns
Levie
Lieve Bentein
Loes van Delft
Loes van Dongen
Louis van Ditshuizen
Mar Aalders
Marie Annet van Grunsven
Miranda Mulder
Mo Smit
Naomi Roepers
Nicole Cup
Paul Steinmann
peter Rokers
Peter van der Neut
Petra Meijer
Petra van den Berg
Radboud Engbersen
Rieks Westrik
Rob Rapmund
Sherita Thakoerdat
Sjaan Schaap
Toine Schreuder
Ton Sonneveldt
Veerle de Meyer
Wim Bekenkamp
Winnie Vreugdenburg
Yvonne Lammerts van Bueren

Statement

Van onderop, opbouwwerk forever

Er is nu, in 2021, opnieuw grote behoefte aan opbouwwerk in onze stad. Aan professionals die werken van onderop, met bewoners, vanuit een onafhankelijke positie.

Rotterdam kan daarbij teruggrijpen op een traditie van ruim vijftig jaar.

In het sociale domein is een gat gevallen. Sociaal werkers richten zich vooral op het verhelpen en voorkomen van individuele problemen van mensen. Daarnaast staan de sociaal ondernemers en de zelfredzame bewoners. Het ontbreekt aan ondersteuning door opbouwwerkers van gezamenlijke initiatieven, het creëren van ontmoetingsplaatsen, het organiseren van verbindingen tussen verschillende groepen en collectieve belangenbehartiging.

Welzijnswerkers, ook aangeduid als ‘sociaal makelaars’ of ‘buurtcoaches’, proberen aan de onderste onderkant mensen uit de schulden te krijgen, bewoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt voorzichtig naar vrijwilligerswerk te begeleiden, jongeren bij de les en weg van criminaliteit te houden. Enzovoort. Deze sociaal werkers worden daarbij gestuurd vanuit de overheid met programma’s en prestatieafspraken. Harde kpi’s (ofwel: kritieke prestatie-indicatoren).

De welzijnswerkers van nu zijn geen opbouwwerkers. Ze dweilen daar waar het overstroomt. Werken aan voorwaarden die nodig zijn om mensen volgende stappen te laten zetten. Omdat je pas community kan gaan builden als je je eigen leven een beetje op orde gebuild hebt.

Dan zijn er de bewoners die het heft in eigen hand nemen. Corporaties opzetten, bewonersinitiatieven ontwikkelen, meedoen aan de Right to challenge, kansen zien in de energietransitie. Deze bewoners worden door de overheid gefaciliteerd en warm gekoesterd. Zij zijn het nieuwe elan.

Het zijn vaak hoogopgeleide mensen, die in deze wijkprojecten participeren. Ze zien vaak ook een ‘verdienmodel’ in ‘sociale uitdagingen’. Sociaal ondernemers. Soms zijn het ook vrijwilligers die opeens betaald worden voor activiteiten die ze voorheen om niet deden, om anderen te helpen, samen met anderen iets te doen of bij te dragen aan een leefbare straat en buurt.

Een grote groep bewoners valt in buurten tussen wal en schip. Omdat ze de taal nog niet goed genoeg spreken, niet hoogopgeleid zijn, nog niet voldoende vaardigheden en apparatuur hebben om op allerlei fronten digitaal mee te doen, Het onderspit delven. Right to challenge is voor hen een ver-van-mijn-bed show.

Er bestaat anno 2021 grote behoefte aan opbouwwerk met oog en aandacht voor het gezamenlijke zwakste belang en de zwakste stem bij het beleid voor huisvesting, duurzaamheid en zorg. Organiserend, ondersteunend, belangenbehartigend en verbindend.

Opbouwwerkers als professionals die werken vanuit een onafhankelijke positie, van onderop, tussen straat en staat. Die verbindingen leggen tussen al die verschillende mensen die Rotterdam rijk is. Tussen mensen die voor zichzelf kunnen opkomen en bewoners die minder zelfredzaam zijn. Tussen de boze bewoners en de mensen die voorzichtig verantwoordelijkheid proberen te nemen voor hun straat en hun buurt.

Het opbouwwerk kent een rijke geschiedenis in Rotterdam. Het is tijd daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen.                           

Rotterdam oktober 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *