Website als achteruitkijkspiegel

Beste mensen,

Vijf maanden geleden zagen we elkaar bij de opbouwwerkreünie in Vreewijk.
Erik en ik hebben punten op de i gezet van de website met correcties en een enkele toevoeging.
Belangrijke ontwikkeling is de komende wijkraadsverkiezingen. In bijgaande tekst plaatsen we dat in de Rotterdamse traditie van organisatie van bewoners op wijkniveau. De website fungeert daarbij als ‘achteruitkijkspiegel’.
Opmerkelijk is het ontstaan van een nieuwe opbouwwerkachtige functie: de wijkraadcoordinator.
Bij de kandidaten voor de wijkraden horen Paul Claessen, Aktiegroep Het Oude Westen en oud opbouwwerkers Albert Schenk en Harm de Oude. Succes gewenst!
We houden contact.
Hartelijke groet,
Erik Lindenburg, Anne van Veenen



ACHTERUITKIJKSPIEGEL BIJ WIJKRAADSVERKIEZINGEN IN ROTTERDAM

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen worden in Rotterdam ook 39 wijkraden gekozen.

Rotterdam heeft een lange traditie van organisatie van bewoners op wijkniveau. In het verleden speelde daarbij het opbouwwerk een centrale rol. Deze historie is gedocumenteerd op de website Opbouwwerk in Rotterdam https://opbouwwerkinrotterdam.nl/

De website fungeert bij de wijkraadsverkiezingen als een achteruitkijkspiegel.

EUR onderzoeker Jiska Engelbert doet in samenwerking met de gemeente Rotterdam voortgangsonderzoek naar de ontwikkeling van de wijkraden. Ze constateert in recent een artikel in Vers Beton dat ‘het werk dat geformaliseerd wordt door de wijkraad doet denken aan het opbouwwerk’, https://www.versbeton.nl/2022/02/topdown-organisatie-van-de-wijkraden-belemmert-de-zo-gewenste-inclusie-en-participatie/  

Het opbouwwerk verdween rond 2010 grotendeels uit de stad. Motto van de reünie van opbouwwerkers in 2021 luidde: Van onderop, opbouwwerk forever https://opbouwwerkinrotterdam.nl/van-onderop-opbouwwerk-forever/

Het onafhankelijk opbouwwerk waarvoor werd gepleit laat op zich wachten. Opmerkelijk is dat met de wijkraden een nieuwe ‘opbouwwerkachtige’ functie ontstaat.

De wijkraden krijgen ondersteuning van een nieuwe functionaris, de wijkraadcoördinator. Wethouder Roos Vermeij benadrukt dat het gaat om een ‘onafhankelijke’ ambtelijke functionaris die tot taak heeft ‘het verbinden, activeren en onderhouden van wijknetwerken’.

Een wijkraadcoördinator gaat een aantal wijken bedienen, hij/zij werkt vanuit een ‘wijkhub’, het wijkkantoor van wijkmanager en andere wijkgericht werkende ambtenaren. Belangrijkste taken van wijkraden zijn ‘agenderen’ en ‘prioriteren’ in het overleg met gemeentebestuur en diensten, zegt wethouder Arno Bonte.

De nieuwe wijkorganen zijn geen wijkbesturen. Ze krijgen geen bevoegdheden of budget. Taak van wijkraden is het stimuleren van de participatie van bewoners. De wijkraden staan daarmee in een traditie van de sociaal-wijkopbouworganen die in de jaren 60 in Rotterdam begon.

In de verkiezingscampagne zegt Paul Claessen van de Aktiegroep Het Oude Westen: wat ik ga doen is mensen bij elkaar halen om te horen wat ze vinden van dingen die in de wijk aan de hand zijn en dan gaan we ons daarvoor inzetten.

Anne van Veenen, redacteur Opbouwwerk in Rotterdam

PS.

Twintig jaar geleden, in 2002, begon Pim Fortuyn zijn politieke opmars met de grote verkiezingsoverwinning in Rotterdam. In 1996, in zijn communitaristische periode, schreef hij de column De samenleving maken https://opbouwwerkinrotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/03/5.5-Pim-Fortuyn-vindt-uit.pdf

Fortuyn keert na de verkiezingen terug, in het toneelstuk FORTUYN een vlijmscherpe komedie over een politieke opstand aan de Maas https://toneelgroepjanvos.nl/voorstellingen/fortuyn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *