Checkout

Your cart is empty.


Een campagne is een avontuur: door het opbouwwerk wordt een actie gestart om de sociale contacten te herstellen en de straat weer veilig te maken in multiculturele buurt Nieuw Engeland, Hoogvliet. 48 pg.’s, Rio 1988


De spil van de actie is dat je alles omkeert. Als bewoners kankeren op de politie over het binnenterrein vraag je wat ze zelf doen. 8 pg.’s, Rio 1989


De werkgelegenheidscoƶrdinator brengt partijen rond de tafel, treedt op als makelaar en zet projecten op. Foto’s : Joop Reyngoud, Dick Sluijter. 16 pg.’s, Rio 1991


De knok om het gebruik van het plein tussen groepen jongeren, kinderen en bewoners escaleert. Omwonenden proberen in samenwerking met het opbouwwerk en de politie grenzen te stellen en van het plein weer een veilige…

Lees verder →


Ouderen raken door veranderingen in de wijk in een isolement. Acties voor een veilige wijk leiden tot extra sloten op de deur. Het opbouwwerk gooit het roer om en start met een jeu-de-boules club en…

Lees verder →


In de multiculturele wijk ontstaan spanningen en irritaties in de portieken. Bewonersorganisatie en woningbouwcorporatie organiseren portiekgesprekken om de onderlinge contacten te verbeteren en afspraken te maken over het schoonmaken van het trappenhuis en het beperken…

Lees verder →