Een campagne is een avontuur: door het opbouwwerk wordt een actie gestart om de sociale contacten te herstellen en de straat weer veilig te maken in multiculturele buurt Nieuw Engeland, Hoogvliet. 48 pg.’s, Rio 1988

Free Download

De spil van de actie is dat je alles omkeert. Als bewoners kankeren op de politie over het binnenterrein vraag je wat ze zelf doen. 8 pg.’s, Rio 1989

Free Download

De werkgelegenheidscoördinator brengt partijen rond de tafel, treedt op als makelaar en zet projecten op. Foto’s : Joop Reyngoud, Dick Sluijter. 16 pg.’s, Rio 1991

Free Download

De knok om het gebruik van het plein tussen groepen jongeren, kinderen en bewoners escaleert. Omwonenden proberen in samenwerking met het opbouwwerk en de politie grenzen te stellen en van het plein weer een veilige…

Lees verder →

Free Download

Ouderen raken door veranderingen in de wijk in een isolement. Acties voor een veilige wijk leiden tot extra sloten op de deur. Het opbouwwerk gooit het roer om en start met een jeu-de-boules club en…

Lees verder →

Free Download

In de multiculturele wijk ontstaan spanningen en irritaties in de portieken. Bewonersorganisatie en woningbouwcorporatie organiseren portiekgesprekken om de onderlinge contacten te verbeteren en afspraken te maken over het schoonmaken van het trappenhuis en het beperken…

Lees verder →

Free Download

In een aantal Rotterdamse wijken zijn projecten opgezet om de deelname van Turkse en Marokkaanse bewoners aan activiteiten in de wijk te vergroten. Verschillende participatievormen passeren de revue en het belang van moskee- en zelforganisaties…

Lees verder →

Free Download

Tweeëndertig wijken gaan acht uitdagingen aan: geveltuinen worden aangelegd, een wijkorkest treedt op en op de pleinen wordt een wijkdiner aangericht. Opbouwwerkers, vrijwilligers, een wijkagent en de voorman van een wijkonderhoudsploeg over Opzoomerdag als methode…

Lees verder →

Free Download

Bewoners in Middelland-Zuid stellen zich te weer tegen de verpaupering van hun buurt. In samenwerking met opbouwwerk, wijkpastoraat, politie en beheerdiensten worden straatgroepen gevormd. De straat-aanpak leidt tot het opnieuw ontstaan van sociale samenhang. Met…

Lees verder →

Free Download

In een campagne worden, met veel publiciteit, in korte tijd een groot aantal activiteiten georganiseerd, uitlopend op een finale: een manifestatie, beslissende bijeenkomst, feest of actiedag. Aan de hand van praktijkbeschrijvingen uit Rotterdam en in…

Lees verder →

Free Download